Συστημική Διάγνωση

Η Συστημική Διάγνωση αποτελεί μια επικουρική θεραπευτική διαδικασία που ενισχύει το έργο του ψυχοθεραπευτή και συμβούλου. Βασίζεται στην χρήση μιας σειράς ψυχομετρικών, διαγνωστικών εργαλείων (Ιστορικό & Γενεόγραμμα, Συμπλήρωση Προτάσεων, T.A.T, Rorschach, M.M.P.I) που έχουν σαν στόχο την ψυχολογική αξιολόγηση του εξεταζόμενου και την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην συναισθηματική και γνωστική του λειτουργία. Μέσα από μια συνθετική διαδικασία, λαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για την προσωπικότητα του ατόμου, τις ικανότητες και τις ποιότητες του, για το πως έχει μάθει να λειτουργεί και να σχετίζεται με άλλους ανθρώπους, τι μηχανισμούς άμυνας χρησιμοποιεί για να προστατεύεται, ποιους ρόλους έχει αναλάβει σε διάφορους τομείς της ζωής του, ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει μέσα στη θεραπεία του κ.ο.κ.

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πρώτα στάδια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας αλλά κι αργότερα, σε κρίσιμες περιόδους ή σε φάσεις που το άτομο μπορεί να βιώνει στασιμότητα. Σκοπός δεν είναι η δημιουργία ταμπελών που μπορεί να δημιουργήσουν επιπλέον δυσκολίες στο άτομο αλλά η σχεδίαση κι ενίσχυση της θεραπευτικής διαδικασίας καθώς και η συγκατασκευή μιας εικόνας εαυτού και σχέσεων η οποία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σύνθεση και συνοχή.

Φιλία Γιαννουκάκου, M.Sc.
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια
Θεραπεύτρια Ζεύγους & Οικογένειας

Κράτητος 70, 17123 - Νέα Σμύρνη
+302130416193
info@filiagiannoukakou.gr